Monday, February 28

Crying Chic.

Pagaliau atėjo paskutinis vasario (o tuo pačiu ir žiemos) pirmadienis, o su juo ir 'Vinyl sleeve' crit'as. Pagaliau atsiskaičiau cover'ius ir dabar liko tik trečiadienio peržiūra, kurios, oj kaip nelaukiu.. 
Pasimėgavimui, kirtikai ir panašiai, trumpia, jūsų teismui:
Visiems labiausiai patiko paskutinis derinys.
 

Finally the last Monday of February (and of winter also) came, and 'Vinyls sleeve' crit came with it as well.. And all now that left is Wednesdays crit, which I'm not waiting.. Believe me.. So, for your judgement.. Everybody like the last set the best..

P.S. Nuo ryt, mėnesį laiko nesinaudosiu feisbuku, tad ta proga, įrašai čia turėtų būt gan dažni. Lažybos yra lažybos ir mėnuo be facebook'o yra mano ir Gretos Madline susitarimas. Todėl, kad ji pernelyg priklausoma nuo pastarojo.. 

By the way, starting tomorrow I'm not going to use facebook for whole March. So, the blogs here are going to be really often.. I had a bet with my friend because she's too addictive to it.. 

Sunday, February 27

Esė? / Essay?

"From Shock to Narrative – Cinema and the Modern Mind" šis pavadinimas visą savaitgalį buvo 'geriausias' mano draugas. 2000 žodžių esė. 2000 fu*king žodžių esė, apie tai, kaip vystėsi kinas. Esu įsitikinusi, kad už savo kvailą esė negausiu gero balo, nes daug kur kartojuos ir mano anglų gramatika tikrai nėra pati geriausia, juolab akademinė kalba... 
Štai kaip atordo žmogus, kuris per dvi dienas parašė lygiai 2000 žodžių, 9183 simbolius, 8 paragrafus.. Ir čia tik galutinis variantas.. Kiek parašymo ir trynimo.. O dar kiek parašytų žodžių nesusijusių su esė.. 
Ir taip, aš žinau, kad pati kalta esu, jog pasilikau viską paskutinei akimirkai, bet tokia jau ta mano prigimtis.. Bandau po truputį atsikratyti šito įpročio. 
Labiausiai erzino ne tai, kad reikėjo rašyt esė, o tai, kad visą šeštadienį mano brolis pramiegojo.. Nejuokauju.. VISĄ ŠEŠTADIENĮ. Nuo 6 ryto, kai grįžo, tai iki sekmadienio 11 ryto ir miegojo.. Buvo atsibudęs vieną kartą.. Kaip tai įmanoma? Huh?
Dabar palinkėkit man sėkmės, kad mano esė praeitų ir būtų bent šiek tiek geriau nei 'pass', bent 'OK' 


Plius plius plius..Šią savaitę man du crit'ai (atsiskairtymai, peržiūros), tai pirmadienį ir trečiadienį truputį stresuosiu, bet kokia palaima bus ketvirtadienį miegoti iki begalybės, o penktadienį atsedėjus paskaitą ir seminarą, žinoti, kad savaitę laiko galėsiu nieko neveikt.. Maniškiai fotografai (tie, kurie gali sau tai leisti, kartu su dėstytojais) iškeliauja į trip'ą į Romą! Pavydžiu labiau nei juodai.. Na bet kaip nors. 


O dabar, labanakt keksiukai.. Geros savaitės pradžios. Atsisveikinkit su žiemą ryt!
---
"From Shock to Narrative - Cinema and the Modern Mind" this titles was my 'best friend' this weekend. Not. 2000 words essay about the development of the cinema.. I'm pretty sure that my essay won't be one of the best, because I repeated myself quite often and my grammar is not the best. Especially in academic English.. 
I wrote exactly 2000 words, 9183 characters, 8 paragraphs for this essay.. And when I think that actually I wrote much more, because i wrote and deleted and the again wrote so many versions of every thought... And plus, all chats.. And that's how I look now.. Sorry for the crappy quality.. The lightning in my room is horrible. 
I know, that it is only my own fault. I shouldn't have left everything for the last minute, but that's how I am. I'm trying to get rid of this habit.
And.. My brother was sleeping for the whole Saturday. He come back home 6am felt asleep and was sleeping until 11am Sunday.. That was the most annoying thing.. How does he even manage to sleep that much? Huh?
Wish me luck with my essay, I expecting at least 'pass', but 'OK' would be great (I'm not even thinking about very good or excellent)


Plus plus plus.. I have two crits, so on Monday and Wednesday I'll be stressed, but just the thought of how peaceful Thursday is going to be makes me happy. And after the lecture and seminar on Friday I'll have week long vocation.. My coursemates(who can afford spending 300 pounds) and tutors are going to the trip to ROME.. I'm so jealous..


As for now, night night, cupcakes.. Have a great week and say goodbye to the winter!

Thursday, February 24

Pasiilgau/I miss.

   Pasiilgau lietaus.. Paskutinį kartą lijo prieš 5 dienas. Kitas tris diena linojo-purškė, šiandien švietė saulė. O aš pasiilgau to stipraus vasarinio Klaipėdos lietaus, kai atrodo, jog per kelias sekundes pieva prieš tave pavirs purvo bala, kai per kelias akimirkas sušlampi lyg būtm apipiltas kibiru vandens. Kai gera stovėti lietuje, nes lauke šilta, o ir lietus nešaltas.
   Pasiilgau šilumos. Nors ir žinau, kad pas mane, čia Londone, šilčiau nei pas draugus Lietuvoje.. O šiandien net +13, jau beveik pavasaris. Bet pasiilgau šilumos, kai nė nereikia palto ir galbūt reikia tik prigriebt megztuką dėl visa ko. Kai blogiausia, kas gali nutikt, tai teks užlėkt į cukrainę, cafe kubu ar menininkus sušilti.
   Pasiilgau bohemos pievos. Tos pievos ant kurios taip dažnai sedėjau vasarą gerdama kavą ir mėgaudamasi vasaros kvapais bei degindama smilkalus. Tos pievos, ant kurios klausiau džiazo festivalio. Tos bohemos pievos, ant kurios laikas tarytum sustoja.
   Pasiilgau piliavietės ir šiaurinio rago. Vakarinių pasibuvimų ten. Stebint kaip į marias iš lėto skęsta saulė. Kai mirguliuoja marių vanduo. Juoko, aidinčio piliavietėj kitaip nei kur kitur. Visų tų kartų ant pačio kalno ar po stogu. Dar dabar matau visus pasibuvimus ten taip ryškiai, lyg viskas būtų nutikę vakar.
   Pasiilgau draugų. Draugų su kuriais taip gera kalbėtis, juoktis, šypsotis ar tiesiog tylėti. Bet svarbiausia būti su jais. Draugų, kuriems gali pasakyti viską ir nebijoti, jog liksi nesuprastas. Draugų, kurie gyvena po ranka. Vos už kelių minučių autobusu ar pėstute. Draugų, kurie pasiruošę padėti, išklausyti ar tiesiog apkabinti.
   Pasiilgau Klaipėdos. Kur lietus kitoks, kur šilta vien dėlto, kad ten namai, kur bohemos pieva, piliavietė ir kitos mielos bei mylimos vietos ranka pasiekiamos. O svarbiausia, Klaipėdos, kurioje gyvena draugai.

   I miss the rain. It last rained 5 days ago. Another 3 days it drizzled, today the sun shone. But I miss the strong summer rains in Klaipėda. When it seems that the meadow in front of you becomes a huge mud bog. When you become wet in few moments that it looks like you were poured over the bucket with water. When it feels good to stand in the rain, because it‘s not cold outside and the rains itself is quite warm.
   I miss the heat. I know that for me, here in London, it‘s much warmer, than to my friends in Lithuania. And today it was even +13C, it is almost spring. But I missed the heat, when you don‘t need a coat, maybe just grab sweater, just in case. When the worst thing that happen, is that you will have to go to Cukrainė, Cafe Kubu or Menininkai to warm up...
   I miss bohema‘s meadow. The meadow on which I was sitting so often in summer. The meadow that I was drinking coffeein the summer and was enjoying summer scents and burned insences. The meadow on which I listened to jazz festival. The bohema‘as meadow, where it seems that time stops existing.
   I miss Piliavietė. Being there in the evenings. To watch how sun slowly sinks to the sea. When the water of the sea is shimmering. Laughter, that sounds differently there than in any other place. All times on the hill, or under the roof. Even now I see all the times there so bright, as if everything had happened yesterday.
   I miss my friends. Friends with whom it is so good to talk, laugh, smile or just be quiet. But most importantly to be with them. Friends, whom  you can say anything without the fear that you will be misunderstood. Friends, who live really close. Just a few minutes by bus or on foot. Friends, who are willing to help, listen or just give you a hug.
   I miss Klaipėda. Where the rain is different, where it is warm just because the home is there, where bohema‘s meadow, piliavietė and other sweet and loved places are close by. And most importantly, Klaipėda, where friends live.

Sunday, February 13

Hey (:

Sveiki. Atkeliavau čia iš http://birut.blogas.lt/ ((: Pamaniau, kad tarptautiniame bloge bus lengviau, nei lietuviškame (((: Mano pirmasis įrašiukas bus trumputis, tiesiog prisistatymas ((: 

Aš esu Birutė, sveiki ((: Studijuoju fotografija Anglijoje ir mėgaujuos gyvenimu.. Na, mėgautis stengiuos bent.. Bet apie tai vėlesniuose bloguose (: 
Man 19, vasarą bus 20.. Nenoriu.. Bet ką jau padarysi (: Esu dar nepatyrus gyuvenimo sunkumų, bet tikiu, kad tik įsivaizduoju juos tokius baisius ir kai jie mane užklups, nebus taip sunku ((: 

Bandysiu rašyt ir lietuviškai ir angliškai čia, kad visi suprastų ((: Tai tiek šiam kartui. Kiti blogai bus kitokio pobūdžio nei šis, nes čia tikrai ne mano stilius ;DD 
---
Hello. I came here from http://birut.blogas.lt/ This first blog will be short, just to introduce myself here ((:

I'm Birutė, nice to meet you (: I'm studying photography in London. It's my year 1 now. In may I should finish it and the will have to wait till Autumn for year 2 ((: I'm trying my best to enjoy life in England, but how I'm doing that you'll read in future blogs (:
I'm 19, in summer I'll be 20. Because of my age I haven't experienced a lot of hard things in my life and I believe that I imagine everything way worse than it will be.. 


My blog is going to be in English and Lithuanian most of the times. I want everybody to understand everything. But sometimes it's just impossible to translate somethings from Lithuanian to English. 
That's it for now.. My future blogs will be way different than this one.. I'm used to other style of writing.. ((: